Μενού Προϊόντων

Ειδήσεις

Λίστα Επικοινωνίας

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»(Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική 'Ενωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε). Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και σκοπεύοντας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Αρχές Λειτουργίας

H λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α. στηρίζεται σε μία σειρά από θεμελιώδεις αρχές που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της και βασίζονται στην Ευρωπαϊκή πρακτική.  Συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι.
  • Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα με τους ίδιους όρους με τους ήδη μετόχους.
  • Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος στους μετόχους της Ε.Ε.Α.Α. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις.
  • Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
  • Ισότιμη μεταχείριση όλων των υλικών που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι στις συσκευασίες τους.

Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 υπουργική απόφασή του ενέκρινε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α. και αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.


Μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση επικυρώθηκε η ανανέωση της λειτουργίας του συστήματος και για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015.
Επιπλέον, το Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών που εξυπηρετεί τις συσκευασίες όλων των μη επικίνδυνων προϊόντων και κατόπιν σχετικών ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές, έχουν εισηγηθεί τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) απαλλάσσοντας με αυτόν το τρόπο τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις από τη νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης απευθύνεται σε όλους όσοι διαχειρίζονται συσκευασίες. Εξασφαλίζει ισότιμη και ελεύθερη συμμετοχή και παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους με το βέλτιστο τρόπο συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σήμερα (10/05/2011), στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. συμμετέχουν πάνω από 1680 εταιρείες, από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες, λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ευρεία λίστα των Συμβεβλημένων της Ε.Ε.Α.Α. αποδεικνύει πως το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) έχει ευρύτατη απήχηση και αποδοχή από το σύνολο των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

 

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί;
Τι είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί; Πριν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, αγαπητοί αναγνώστες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε...
Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας;
Κατά πλάκας σκλήρυνση: Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε. Τι είναι η κατά πλάκας σκλήρυνση (multiple sclerosis); Η σκλήρυνση...
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης;
Τι είναι η ακράτεια υπερπλήρωσης; Είναι κάθε ακούσια απώλεια ούρων η οποία σχετίζεται με υπερβολική διάταση της ουροδόχου...
Ορισμός της ακράτειας ούρων
Ακράτεια ούρων χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται ακούσια απώλεια ούρων συνεχώς ή κατά διαστήματα. Η...

Χρήσιμοι ιστότοποι-links

Πολιτική και όροι χρήσης

Διαβάστε την πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επικοινωνία και χάρτης τοποθεσίας

SOLUTION MEDICAL CARE  Εισαγωγή-Εμπορία Ιατρικών Ειδών- Κεντρικό: Χαλκιδικής 51, TK.55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ: 2310 303013, 2310 943313, Fax:2310 935845-Υποκατάστημα: Αγ. Κωνσταντίνου 19, ΤΚ.16346, Ηλιούπολη Αθήνας, Τηλ:210 6532561, Fax:2109767343
Δείτε τα πλήρη στοιχεία και χάρτη θέσης...